Berner Industries

Berner Industries ingår som en division i Bröderna Berner AB, som är ett dotterbolag till privatägda Berner Aktiebolag i Helsingfors.

Berner Industries verksamhet spänner över alla kontinenter. Vi erbjuder ett brett utbud av råmaterial och kemikalier för industrins behov. Våra kunder är svenska och internationella företag inom både privat och offentlig sektor.